Het bestuur

Functieomschrijvingen:


De voorzitter

De voorzitter is het gezicht van de vereniging, naar binnen en buiten. Zijn of haar taken zijn:

Lachen is gezond
 • Leiden van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur en leden
 • Leiden van het bestuur: initiatieven nemen, coördineren en het uitvoeren van bestuurswerkzaamheden
 • Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten

 De vice-voorzitter

De vice-voorzitter is de vervanger van de voorzitter bij zijn afwezigheid. Zijn of haar taken zijn:

 • Alle voorkomende werkzaamheden van de voorzitter indien hij of zij afwezig is.
 • Ziet toe op het handelen van de penningmeester met behulp van inzage in de bankgegevens

 De secretaris

De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie. Zijn of haar taken zijn:

 • Schrijven van brieven en andere stukken namens de vereniging of stichting
 • Archiveren van ontvangen brieven en het bewaren van afschriften van verzonden brieven
 • Maken van verslagen en notulen van de diverse vergaderingen, zoals de ledenvergadering en de bestuursvergaderingen
 • Bijhouden van de ledenlijst

 De penningmeester

De penningmeester beheert het geld van de vereniging. Zijn of haar taken zijn:

 • Bijhouden van de kas en het beheren van de bankrekeningen
 • Doen en ontvangen van betalingen
 • Bijhouden van het kas- en bankboek
 • Maken van het financieel jaarverslag
 • Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting
 • Inzage geven aan de kascommissie.

 De wedstrijdleider

De wedstrijdleider heeft de leiding van competities en drives. De wedstrijdleider kan voor bepaalde wedstrijden een plaatsvervanger aanwijzen die zijn taken geheel of gedeeltelijk waarneemt.  Zijn of haar taken zijn:

 • geeft leiding aan de Technische Commissie (TC)
 • zorg dragen voor de indeling van de deelnemende paren in groepen
 • zorg dragen voor de uitgifte van de loopbriefjes
 • zorg dragen voor het over de tafels verdelen van alle benodigde wedstrijdmaterialen
 • zorg dragen voor het wisselen
 • zorg dragen voor het verzamelen en opbergen van het gebruikte materiaal
 • zorg dragen voor het vaststellen van een voorlopige en later definitieve uitslag
 • zorg dragen voor het aanwijzen en bekend maken van de arbiters

Hij of zij wordt in deze taak bijgestaan door leden van de TC. 

 De webmaster

De webmaster zorgt dat beide websites van de club (bridgevriendenwassenaar en de NBB clubsite) in orde zijn. Zijn of haar taken zijn:

 • het bijhouden en aanpassen van de websites (bridgevriendenwassenaar en de NBB clubsite)
 • zorg dragen dat clubleden op de hoogte zijn van nieuws
 • zorg dragen dat de berichten van de contactpagina bij de secretaris komen